Disclaimer

Goed Product verleent u hierbij toegang tot Slimmespeakerinfo.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Goed Product behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Goed Product spant zich in om de inhoud van slimmespeakerinfo.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

De informatie op Slimmespeakerinfo.nl wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd op juistheid. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Echter nemen wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de op de website aangeboden materialen en informatie. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Goed Product en/of slimmespeakerinfo.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op slimmespeakerinfo.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Goed Product. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op slimmespeakerinfo.nl. Goed Product oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op slimmespeakerinfo.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Goed Product nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Goed Product en haar licentiegevers (o.a. affiliate partners) en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Goed Product, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.